PECH KOVO s.r.o.

K Cihelnám 101/72
326 00 Plzeň-Černice
Tel:  602 877 183, 725 114 410

E-mail:  pech.jiri@pech-kovo.com
IČO: 027 01 243
DIČ: CZ02701243